Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro pořádání narozeninových oslav v prodejně Hamleys

 

Obecné

1. Hračkářství Hamleys, provozované společností Inexad s.r.o. IČ 28958055, sídlem Na Příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, tradičně pořádá i dětské oslavy narozenin. Každý si tak může skrze internetové stránky www.narozeniny.hamleys.cz, kde jsou uvedeny i všechny kontaktní údaje, objednat narozeninovou oslavu.
2. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na spotřebitele, tj. na osoby, které vůči nám vystupují mimo svojí podnikatelskou činnost.
3. Pro úspěšné objednání musíte nejdříve rezervovat termín a odeslat vyplněný formulář „Průvodce narozeninami Hamleys“ (dále jen „formuláře“), kde si k základnímu balíčku oslavy můžete vybrat další služby a produkty – potvrzení obou kroků obdržíte e-mailem, ve kterém jsou uvedeny všechny potřebné informace.
4. Cena je tvořena tak, abyste přesně věděli ještě před závaznou objednávkou, za co přesně platíte. Obecně se cena vytváří na základě kalkulace ve formuláři.
5. Odesláním formuláře jste potvrdili Váš zájem o uspořádání narozeninové oslavy v Hamleys. Abychom mohli vše dotáhnout do konce, je potřeba, abyste nám odsouhlasili znění těchto obchodních podmínek, kterými se bude náš vztah posléze řídit.
6. Objednání je kompletní a závazné až v momentě, kdy obdržíte potvrzení o přijetí Vámi vyplněného formuláře.
7. Z organizačních důvodů je nutné si oslavu objednat alespoň 7 kalendářních dní před předpokládaným datem konání.

Platební podmínky

1. Platbu za Vaši party je nutné provést do 5 pracovních dnů od přijetí potvrzení.
2. Platit můžete buď na prodejně Hamleys Na Příkopě 854/14 v Praze, nebo bankovním převodem. Platební údaje se dozvíte v potvrzení Vaší objednávky.

Podmínky odstoupení a výpovědi

1. Protože chápeme složitosti rodinného života, máte možnost do 14 dní od závazného objednání odstoupit od smlouvy.
2. Jelikož zorganizování narozeninové oslavy není záležitost jednoduchá, nelze od smlouvy odstoupit později než 14 dní před plánovaným datem konání, jelikož právě v tomto termínu začínáme s úkony, které k poskytnutí služeb přímo směřují. Pokud si u nás oslavu objednáte v předstihu kratším než 14 dní před konáním oslavy, vyjadřujete tím explicitní žádost s tím, že s úkony nutnými pro uspořádání oslavy můžeme začít.
3. Pokud byste se však skutečně nemohli oslavy z jakéhokoli důvodu zúčastnit, můžete se s naším koordinátorem oslav dohodnout na jiném termínu, nebo smlouvu vypovědět.
4. Nicméně za výpověď podanou v době mezi 14 a 7 dny před termínem oslavy Vám bude naúčtován poplatek 50% z dohodnuté ceny oslavy. Budete-li výpověď podávat později, tedy méně než 7 dní před konáním oslavy, činí storno poplatek 100% z dohodnuté ceny oslavy.
5. Odstoupení i výpověď musí být zaslána elektronicky na adresu narozeniny@hamleys.cz z e-mailové adresy, ze které byla provedena objednávka. V předmětu musí být napsáno „ODSTOUPENÍ“ nebo „VÝPOVĚĎ“ a v textu e-mailu specifikace, o kterou oslavu se jedná, zejm. datum oslavy a jméno objednatele. Momentem doručení výpovědi je odstoupení i výpověď účinná.
6. Odstoupení z naší strany je možné pouze v případě, že by nám v tom bránily objektivní provozní nebo technické důvody, zejména havárie v prodejně, zdravotní rizika pro účastníky oslavy apod.

Další podmínky

1. V případě, že nebudeme z důvodů, které nejsou na naší straně, moci poskytnout část Vaší objednávky, bude cena dodatečně snížena o cenu, která je uvedena v objednávce.
2. Připomínáme, že jako všichni návštěvníci prodejny Hamleys, jsou i účastníci oslavy povinni dodržovat návštěvní řád Hamleys. Důležité je zejména dodržování pokynů personálu obchodu.
3. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami souhlasíte i s tím, že fotografie nebo videa pořízená našimi zaměstnanci nebo partnery mohou být použity pro marketingové účely. Nikdy však nebudeme zveřejňovat jména lidí, kteří na fotografiích nebo videích jsou, leda byste s tím souhlasili písemně.

Ochrana osobních údajů

1. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami souhlasíte i s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly provozovatelem prodejny Hamleys zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvu.
2. Provozovatel prodejny Hamleys nebude Vaše osobní údaje poskytovat třetím stranám, leda by to bylo nezbytné ke splnění našich závazků vůči Vám.

Řešení sporů

1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.